एउटै शिर्षकमा २६ पटक रकमान्तार

आँधिखोला सेरोफेरो समाचार समाज

कालीगण्डकी गाउँपालिकाले एउटै शिर्षकमा २६ पटक रकमान्तार गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयद्धारा सार्वजनिक ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कालीगण्डकी गाउँपालिकाले मूल बाटो र शाखा बाटो सरसफाइका लागि २६ पटक रकमान्तर गरेको पाइएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ मा स्वीकृत सीमा र शीर्षकबाहिर गई खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था छ । कालीगण्डकी गाउँपालिकाको सभाले मूल बाटो र शाखा बाटो सरसफाइका लागि रु ८३ लाख २१ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

पालिकाले उक्त उक्त शीर्षकमा पछि रकमान्तरबाट २६ पटक रु ७४ लाख ७८ हजार थप गरी बाटो सरसफाइमा रु १ करोड ५७ लाख ९९ हजार खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परिपाटी नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *